Biến chật hẹp thành thoáng đãng cho diện tích nhà 30m2
.
.