Công trình trần in xuyên sáng ấn tượng tại trung tâm thương mại cao cấp - Barrisol Việt Nam
.
.