Sảnh chung cư T - Place Lý Thường Kiệt, Hà Nội - Barrisol Việt Nam
.
.