Mang màu sắc tươi mới cho không gian của The Coffee Club nhờ trần xuyên sáng Barrisol - Barrisol Việt Nam
.
.