Công trình showroom trưng bày sản phẩm độc đáo với trần xuyên sáng Barrisol - Barrisol Việt Nam
.
.