Dự án văn phòng ACB Bank cùng trần xuyên sáng Barrisol - Barrisol Việt Nam
.
.