Thi công trần gương uy tín, an toàn tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh (HCM) - Barrisol Việt Nam
.
.