Tôi nhanh chóng phải sửa trần xuyên sáng vì ham giá rẻ
.
.