Dự án lắp đặt trần xuyên sáng Barrisol trên Oasis of the Seas - tàu du lịch lớn nhất thế giới - Barrisol Việt Nam
.
.